Solceller

Solceller

Många väljer att investera i solceller. Det lönar sig både för dig och miljön. Med höga elpriser kan du på kort tid få investeringen återbetald. Då Aquasol har upp till 30 års garanti och livslängd på sina solceller kan du under lång tid tjäna pengar på din investering. Solceller passar på de flesta tak oavsett vilken fastighet det gäller.

Ökningen av antalet solcellsanläggningar i Sverige har skett explosionsartat. År 2016 fanns det enligt Energimyndigheten 10 006 st nätanslutna solcellsanläggningar i Sverige. År 2022 var den siffran på 147 690 st. Anledningen till den markanta ökningen är delvis att priserna på solcellerna har sjunkit samtidigt som utvecklingen och effektiviteten i solcellerna har ökat. Därutöver har priserna på den rörliga elprismarknaden gjort att många känner att solceller ökar sin ekonomiska trygghet

Fördelar med solceller

En investering i en solcellsanläggning innebär en rad ekonomiska, miljömässiga och samhällsnyttiga fördelar. Från att minska energikostnaderna, stödja initiativ för ren energi till att höja värdet på din fastighet. Det är ett attraktivt alternativ för både privatpersoner, företag, lantbruk, kommuner och myndigheter. Antalet solcellsanläggningar i Sverige ökar markant varje år. Solcellstekniken utvecklas konstant och de bidrag man idag får från staten är mycket förmånliga. Den rätta tiden att investera i solceller är nu.

Nedan har vi listat några av de fördelar som kommer med en solcellsinstallation

Minskade energikostnader

När solpanelen väl har installerats producerar den el från solljus utan rörliga kostnader eller behov av bränsle. Detta kan leda till betydande besparingar på dina elräkningar på lång sikt.

Stabila och förutsägbara energikostnader

Med solenergi kan du minska ditt beroende av fluktuerande priser på marknaden. Genom att generera din egen el kan du stabilisera dina energikostnader och skydda dig mot potentiella framtida prishöjningar. Genom att addera ett batteri kan du ytterligare försäkra dig mot höga elpriser.

Sälj ditt överskott

Nyttjar du inte all den el din anläggning producerar kan du sälja den vidare på elmarknaden och därmed få din investering återbetald snabbare.

Avdrag och skatteförmåner

Staten erbjuder idag avdrag för arbets-och materialkostnader på 19,4% för solceller och 48,5% vid köp av batterier upp till 50 000kr per år och per person.

Ökat fastighetsvärde

Fastigheter utrustade med solpaneler tenderar att ha högre fastighetsvärde. Solcellsinstallationer anses ofta vara en attraktiv egenskap för potentiella köpare. Enligt en undersökning från Sveriges Lantbruksuniversitet ökar en solcellsanläggning fastighetens värde med hela 14 %. Studien omfattar 8000 solcellsinstallationer som parats ihop med 50 000 husförsäljningar under åren 2012-2018.

Förnybar energikälla

Solenergi är en förnybar resurs, vilket betyder att den inte kommer att tömmas med tiden. Till skillnad från fossila bränslen, som är ändliga och bidrar till miljöföroreningar, är solenergin praktiskt taget obegränsad och har en betydligt lägre miljöpåverkan. Att välja solenergi är i linje med en hållbar och miljömedveten livsstil.

Lång livslängd och lågt underhåll

Solpaneler har en lång livslängd, Aquasol erbjuder upp till 30 års garanti. De kräver minimalt underhåll för att säkerställa optimal prestanda.

Tekniska framsteg

Solteknologin fortsätter att utvecklas med framsteg inom effektivitet, estetik och lagringsmöjligheter. I takt med att tekniken förbättras blir det övergripande värdet av solenergiinvesteringar ännu större. När tekniken går framåt och effektiviteten ökar fortsätter solceller att bana väg för en renare och mer miljövänlig energiframtid.

0
År i branschen
0
Anställda
4000 +
Installerade solanläggningar
615000000
Producerade kWh sedan 1989

Sälja överskottsel

Det har tidigare funnits ett större incitament för företag och lantbruk att investera i solceller, detta på grund av att deras elförbrukning ofta är som högst under dagtid. Den el fastighetens solceller producerar som inte förbrukas får du betalt för och säljs automatiskt ut på elnätet. Med ny teknik och kombinationsmöjligheter med batterier skapas nya möjligheter även för hushåll. Kontakta oss för mer information. 

Hur fungerar det?

Vi förstår att du säkerligen har många frågor inför din framtida solcellsinvestering. Nedan beskriver vi hur processen går till och vad du kan förvänta dig.

01

Gör en intresseanmälan

Gör en intresseanmälan så kommer vi att kontakta dig för ett första samtal. Under samtalet kommer vi att diskutera dina förutsättningar och dina behov och därefter boka in ett möte där vi besöker dig för att gå igenom de specifika förutsättningarna för din fastighet.

02

Kundbesök

Vid besöket går vi genom fastighetens förutsättningar samt dina egna önskemål. Vi kommer då även att kontrollera detaljer kring fastigheten samt kvalitetssäkra fastighetens tak. Vi kommer att plocka fram en skräddarsydd lösning. Under mötet har du även möjlighet att ställa alla dina frågor. Allt för att du ska känna dig trygg.

03

Offert

Kort efter mötet kommer du få en offert. Väljer du att gå vidare signeras ett avtal och planering av material och montage påbörjas. Så fort avtalet är signerat görs en föranmälan till ditt elnätsföretag.

04

Montage

Våra egna montörer installerar därefter solcellsanläggning samt eventuella batterier.

05

Driftsättning

När montageteamet är klara kommer en elektriker som kopplar in anläggningen till elnätet. Efter godkännade från ditt elnätsföretag är anläggningen redo att tas i bruk. Vi kommer tillsammans gå igenom funktioner och dokument. Nu kan din anläggning börja producera solel.

06

Support

Vid frågor i efterhand finns vi självklart till för att svara på frågor även efter färdig installation.