Våra produkter

Vakuumrörsolfångare

Aquasol Zenit- högeffektiva solfångare med vakuumrör

Aquasol Zenit är en högeffektiv vakuumrörsolfångare med sk. heatpipe och är testade och godkända av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och uppfyller Boverkets krav för ansökan om solvärmebidrag.

Årsutbyte för Aquasol Zenit är 743 kWh/m2 och år vid 50 grader. I nedanstående tabell framgår byggarea och referensarea. Våra vakuumrörsolfångare finns i utförande SP med enkelt och DP med dubbla vakuumrör i samlingslådan.
Samlingslådan finns i antingen rostfritt stål (RF) eller aluminium (NA) och detsamma gäller för montageramen.

Aquasol Zenit levereras med 24 vakuumrör inklusive heatpipes plus 6 st extra vakuumrör. Utöver själva solfångaren behövs fästdetaljer i olika utförande beroende på taktyp (tegel, plåttak, plegel, falsat eller papptak).
Aquasol Zenit skall alltid monteras med en minsta lutning om 30 grader.

Vakuumrörsolfångare 

 

 

Modell Format (mm) Byggarea (m2) Ref. area Vikt (kg) Årsutbyte/m2 Årsutbyte(kWh)/solfångare
Zenit RF SP 2000x2040 4,08 m2 2,24 m2 75 743 kWh 1664 kWh
Zenit NA DP 2000x2040 4,08 m2 2,24 m2 77 743 kWh 1664 kWh