Solvärme

"Solfångaren fungerar året om när det är ljust ute"

Bilden beskriver hur ett solvärmesystem fungerar. Varje punkt är beskriven mer ingående under bilden.

Så fungerar det

  1. Solfångaren fungerar året om när det är ljust ute. På sommaren ger den energi även när det är mulet eftersom det är själva dagsljuset som ger energin. Solljuset passerar genom glaset (som är ett skyddande skikt och förhindrar värmeavgivning) och träffar absorbatormattan, som omvandlar solljuset till värme. Absorbatormattan i solfångaren består av kopparplåt med ultraljudsvetsat, heldraget kopparrör. I kopparröret cirkulerar en värmebärare, oftast vatten och glykol.
  2. En cirkulationspump ser till att värmebäraren cirkulerar mellan solfångaren och värmelagret, i det här fallet en ackumulatortank.
  3. Ackumulatortanken ska ses som ett värmelager där mera värme kan lagras längre än t ex i en vanlig panna eller varmvattenberedare. Värmen från solfångaren avges via en värmeväxlare (som kan köpas som tillbehör till befintlig acktank).
  4. Tappvarmvattnet värms upp i två värmeväxlare eller en utvändig plattvärmeväxlare.
  5. Ditt redan befintliga värmesystem som t ex el-, olje- eller vedeldad panna kan kopplas till ackumulatortanken och samverkar på så sätt med solvärmen och ger tillskottsvärme när solljuset inte räcker till. Med elpatroner fungerar ackumulatortanken som en elpanna.
  6. Från ackumulatortanken hämtar dina radiatorer den mängd varmvatten som behövs för att värma upp huset. När inte solen räcker till under senhösten och vintern så hjälper ditt ordinarie värmesystem till med resten av energin.
Effekter av solvärme

Solvärme i sig ger ett värdefullt tillskott i både varmvatten och värme. Men vad man ofta glömmer bort är att du får andra rena ekonomiska värden på köpet. Låt oss kalla dem för synergieffekter:

• Det soliga halvåret tillgodoser ditt solvärmesystem upp till 100 % av ditt varmvatten- och värmebehov. Ditt vanliga uppvärmningssystem får vila. Det innebär att du inte gör av med någon villaolja eller el för varmvatten. Dessutom sliter du mycket mindre på ditt ordinarie värmesystem.

• Fundera på hur mycket olja eller el du gör av med under sommarmånaderna. För de flesta är det en rejäl slant. Fundera också på hur många år extra din oljebrännare lever om du stänger av den under sommarmånaderna.

• Solvärme kompletterar alla värmekällor som el, ved, flis, pellets, olja och värmepumpar. För en värmepump är det en fördel att få "vila" sig under sommartid och slippa starta så ofta, det är varje start som sliter på den. Jämför med en bil "kallstarter" och "långkörning" samma förutsättningar för värmepumpen, den går bäst vid långkörning. Förbränningsanläggningar har ofta en mycket dålig verkningsgrad sommartid vilket betyder att mycket av det eldade går rakt ut genom skorstenen utan att göra någon nytta. Beroende på vilken anläggning som finns och dess ålder så varierar verkningsgraden ända ned till 30 %. Detta innebär att upp till 70 % av tillförd bränsle går till spillo. Då en solvärmeanläggning dimensioneras anpassas den efter värmebehovet dvs. de 30% som beskrivs här ovan. Detta innebär att en solvärmeanläggning kan spara mer än dubbelt så mycket som solfångaren i sig själv ger i energi.

• Solvärme är en förnybar energikälla som aldrig tar slut. Du gör med andra ord naturen en tjänst genom att inte elda så mycket med olja. Vedeldning kan också vara miljöfarlig om den inte är rätt skött. Och elektricitet vet vi ju alla att det är dyrt.

• Stora delar av olje- och elpriset är miljöskatter. Något sådant finns inte på solenergin. Hur mycket du värderar en ren miljö till kan bara du själv avgöra.

Alla de här faktorerna är det viktigt att du räknar med när du gör en kalkyl för din solvärmeanläggning, dvs se inte bara till den effekt i kilowatt som du får ut av solfångaren, utan räkna också med det du sparar in på!