Det jag har installerat är en:

Big 13 (3 sektioner) år 2003, solfångaren är kopplad mot två ackumulatortankar 750l och 1500l. Dessa tankar värms på vintern upp med en bergvärmekompressor, som får vila på sommaren då Aquasols solfångare ger så mycket att jag får i stort sett all värme från den mellan maj och september. Min hemsida uppdateras automatiskt med nya mätdata varje minut, 24 timmar om dygnet. Det systemet har jag byggt själv och mer info kan besökaren läsa på infosidan.

Solfångeren brukar ge mellan 3000 och 4500 kWh/år och taklutningen är liten, bara 15 grader. Då lutningen är låg vart det nödvändigt med en längre nockplåt, som Aquasol gjorde i ordning under tiden jag lastade paketen på kärran. De tillverkade även special ränndalar och andra täckplåtar utifrån mina mått. Allt har blivit perfekt! Jag har själv kompletterat solfångaren med en givare i varje sektion, vilket möjliggör en jämförelse av temperaturförändringen morgon/kväll i respektive sektion (öst till väst). Bilden visar installationen med utsikt över Hakefjorden, Tjörnbron utanför Stenungsund.

www.melectro.com/solvarme