Miljö

Miljö

Miljö och förnybar energi står i fokus varje dag och solvärmens framtid som en del i energisystemet är självklar. Tillsammans har vi en stor och viktig roll i omställningen till ett förnybart och hållbart samhälle där vi lever i samförstånd med naturen.

Solen är energikällan för framtiden, den ger dig värme och tappvarmvatten via Aquasol solfångare. Med våra solfångare kan även du ta ett miljöansvar.

Vi tar ansvar för kommande generationer.